išeina vyriškis į mišką
cypteli vyriai trinkteli durys
kosti į kumštį spjauna į balą

jam eiti dvi valandos kelio

eina taku vingiuoja per pievą
štai gėlės krūmeliai drugeliai
tiltas per upę tada rapsų laukas
už jo keturi šunys kaukia

šunų jis negirdi ausinėse kalba
lektorius apie minčių galią
pritraukti dalykus kurie labai svarbūs

plius minus kaip riteriui kardas

štai miškas krūmynai
po kojomis traška šakelės ir samanų kekės
sustoja prie beržo nes pėdą panižo

atsiremia nuspiria vyžą

gal pėdos kvapas gal traškesiai
ar kosmoso jėgos taip lėmė
kad tuo pat metu po tuo pat medžiu
vyriškį aptiko pulkas vilkų
  • (will not be published)