tek vondou

senų senovėje, kai žemaitija dar buvo pusės pasaulio dydžio, prisikeliavę po europos platybes, samogitai audringai švęsdavę savo sugrįžtuves iš svečių šalių ir visi gerai suprantame kam tai visai nepatikdavę – jų gyvenimo gėlelėms – žmonoms. juk jos, likusios be savo vyriškų pusių, laukdavo prie vartelių, akis į tolį pražiūrėdavo, o tie didžiavyriai, grįžę iš savo taip vadinamų kovų, pirmumą teikdavę arielkai. kai po kažkelinto karto tos vyriškos girtuoklystės įgrįso, ėmė moterys bausti ugninį vandenį pamilusius ir su juo joms „svetimaujančius“ vyrus. aišku, ta bausmė – negausi sekso – buvo laikina ir (pasirodo) ne tokia jau ir veiksminga, tad augant nevilčiai ir įniršiui, teko joms spręsti problemą iš esmės. tai reiškia, kad eilinės karžygiškos jų vyrų kelionės metu, likusios vienos (po visų naminių reikalų), jos sukauptas nuoskaudas ir taip vadinamą seksualinę energiją ėmė taškyti rankomis ir kojomis. gal taip likimo buvo numatyta, o gal begalinio moteriško talento ir intuicijos dėka, visas tas terapinis procesas išsivystė į meistrišką savo kūno panaudojimą tiems reikalams, kuriems vyriškiai iškeliaudavo į gretimus kraštus, t.y. mušti žmones.

kartą, po vieno sėkmingo žygio, vyručiai plačiai šypsodami grįžę namo su belaisviais iš azijos, ėmė dairytis užkandos. vienas atsuko butelaitį, o kiti jau blizgina akimis. palinkėjęs sveikatos, vyriškis kilstelėjo kaklelį link lūpų ir šiltas skystimėlis šliūkštelėjo vidun.
– tek vondou – išsprūdo iš kažkieno išdžiūvusios gerklės.
staiga pasigirdo lyg sparnų plazdėjimas, lyg vėjas sukilo ir begeriantis vyriškis pajuto kaip žemė slysta iš po vyžų, o akis aptraukia balta migla. 

po kurio laiko jis pabudęs sužinojo, kad įtūžusi jo pati ištaškė visą linksmąją kompaniją. po to gailėjosi, ilgai verkė ir dėjo ant sumušimų kompresus. tuosyk, galima sakyt, žmogiškai suprato, kad tokiu būdu problemų spręsti visgi nederėtų. visapusiškai atsigavę vyriškiai kaip tik prašėsi išmokomi tokio stebuklingo būdo mušti žmones, bet ilgainiui supratę, jog tam reikia begalės atsidavimo, nuėjo rinkti malkų pirtelei.

vienas imlaus būdo belaisvis prisižiūrėjęs žemaitiškos moterų meistrystės kažkokiu mistiniu būdu ištrūko į laisvę ir net nusigavo savo tolimon tėviškėn, kur tapo žymiu kovos menų specialistu. iki šiol tas kovos menas vadinamas jo galvelėje iš šių kraštų atsineštu pavadinimu: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Ko-%ED%83%9C%EA%B6%8C%EB%8F%84.oga
  • (will not be published)